Para axudas e aportacións económicas:

Transferencia á conta corrente do Ateneo Ferrolán en Cajamar Cooperativa
Titular: Ateneo Ferrolán
ES72-3058-6402-9527-2000-5350